Η εταιρεία

Ηproton-company-profile εταιρεία ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στους ακόλουθους δύο πολύ βασικούς τομείς της αγοράς:

 1. ΥΓΕΙΑ
 2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε συνεργασία με κατασκευαστικούς οίκους διεθνούς κύρους και εμβέλειας του εξωτερικού, η ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. έχει εξελιχθεί σε έναν από τους κυριότερους προμηθευτές υψηλής τεχνολογίας συστημάτων ασφαλείας, ιατρικού εξοπλισμού και αναλωσίμων.

Έχοντας τις κεντρικές εγκαταστάσεις της σε ιδιόκτητα γραφεία στην Αθήνα και σε υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας.

ΥΓΕΙΑ

 • Η ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού στην ελληνική αγορά, παρέχοντας σε Νοσοκομεία και Κλινικές προηγμένης τεχνολογίας ιατρικές συσκευές, συστήματα και αναλώσιμα για την κάλυψη μεγάλου εύρους αναγκών.
 • Η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού είναι ένας ιδιαίτερα δυναμικός τομέας επιχειρηματικότητας, καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας και ακόμα περισσότερο η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση προϊόντων υψηλότερης ποιότητας καθοδηγούν πλέον την αγορά.
 • Τα εξειδικευμένα ιατρικά αναλώσιμα συμπληρώνουν την ανάγκη της αγοράς για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η σημερινή τάση αναδεικνύει το ενδιαφέρον για νέας γενιάς προϊόντα μιας χρήσης.
 • Όσον αφορά τον τομέα της υγείας, η απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη σε κάθε επίπεδο αποτελεί την επιχειρηματική στρατηγική της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Η ασφάλεια στην Ελλάδα αποτελεί έναν τομέα με τα πλέον αυστηρά νομοθετικά πλαίσια λειτουργίας, αντικατοπτρίζοντας όχι μόνο τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αλλά και τους διεθνείς κανονισμούς.
 • Η ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. προμηθεύει συστήματα ασφαλείας τα οποία πληρούν όλους τους διεθνείς κανονισμούς και τα πρότυπα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου (πχ λιμάνια, αεροδρόμια, δημόσια κτίρια, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ), καθώς και στις ένοπλες δυνάμεις & σώματα ασφαλείας.
 • Η ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. συμμετείχε επιτυχώς στο έργο της ασφάλειας της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, ικανοποιώντας στο μέγιστο δυνατό όλες τις απαιτήσεις για εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των χρηστών με ιδιαίτερα εξειδικευμένα συστήματα ελέγχου και ασφάλειας.Στο πελατολόγιο της ΠΡΩΤΟΝ περιλαμβάνονται:
  • Αεροδρόμια
  • Φυλακές
  • Τελωνεία
  • Πρεσβείες
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις
  • ΕΛ.ΑΣ
  • Ένοπλες Δυνάμεις

TEXNIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η άκρως επιτυχημένη ικανότητα και αξιοπιστία της Εταιρείας πηγάζει από τη δυναμική της στο χώρο των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, δεδομένου ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη σε κάθε επίπεδο και με κάθε μέσο.
Έμπειρο τεχνικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο, βάσει υψηλών προτύπων και τεχνολογικών εξελίξεων, έχει στην διάθεσή του τα απαραίτητα μέσα ώστε να εξασφαλιστεί στο έπακρο η ικανοποίηση όλων των πελατών της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:meeting

 • Έκτακτες κλήσεις
 • Προληπτική συντήρηση
 • Εγκατάσταση συστημάτων
 • Ποιοτικός έλεγχος
 • Έλεγχος διαρροής και ασφάλειας
 • Ανακατασκευή συστημάτων
 • Εργαστηριακές επισκευές βάσει των εργοστασιακών προτύπων
 • Έλεγχος και αξιολόγηση μεταχειρισμένων συστημάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τα ακόλουθα καθοριστικά στοιχεία αποτελούν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και διαμορφώνουν το λειτουργικό πλαίσιο της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.

meeting

 • Τεχνογνωσία και Υποστήριξη
 • Οργάνωση & Διαχείριση
 • Εξειδίκευση
 • Εμπειρία και συνεχής εκπαίδευση
 • Υψηλή κατάρτιση
 • Αποτελεσματικότητα
 • Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη

 

 

Οι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και το άψογα δομημένο λειτουργικό πλαίσιο επιτυγχάνονται μέσω του εξειδικευμένου προσωπικού στις κατάλληλες θέσεις εργασίας, του σωστά εφαρμοσμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, των άρτια εξοπλισμένων εγκαταστάσεων και της επικέντρωσης σε στρατηγικούς στόχους.
Πρωταρχικός στόχος είναι η υλοποίηση έργου προς όφελος τόσο του πελάτη, όσο και της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η διοίκηση και το προσωπικό της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. πιστεύει ότι η ορθή πολιτική ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι η βάση για την παροχή άμεσης και υψηλής ποιότητας προϊόντων (ιατροτεχνολογικών μηχανημάτων και συστημάτων και εξειδικευμένων ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, αναλώσιμα αυτών και αμυντικού υλικού) και υπηρεσιών, κατάλληλων για τις ανάγκες του κάθε πελάτη και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον.

Για την επίτευξη των στόχων της ανωτέρω πολιτικής, συμμετέχουν υπεύθυνα όλα τα μέλη της Εταιρείας, με πρώτη τη διοίκηση της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε., η οποία έχει την εξουσία και την αρμοδιότητα να την εφαρμόσει σε όλα τα επίπεδα της Εταιρείας.

Αντικειμενικός στόχος της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. είναι η διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον μέσω της:

 • Ικανοποίησης και πρόληψης των αναγκών των πελατών της με προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μετά την πώληση
 • Συμμόρφωσης με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας και αξιοπιστίας
 • Συνεχούς βελτίωσης της συνολικής αποδοτικότητας της Εταιρείας
 • Διαρκής επιμόρφωσης του προσωπικού έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας και για να διατηρεί την υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα του
 • Εναρμόνισης των δραστηριοτήτων της με την ισχύουσα Νομοθεσία
 • Αναγνώρισης και αξιολόγησης των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της σε συνεχή βάση λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα για πρόληψη της ρύπανσης
 • Να φροντίζουμε για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης και να παρέχουμε ένα καθαρό φυσικό περιβάλλον εφαρμόζοντας όλες τις πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να συνεργαζόμαστε με αξιόπιστους προμηθευτές και συνεργάτες για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Για τη διασφάλιση των παραπάνω στόχων, η διοίκηση και το προσωπικό της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. έχει αναπτύξει, εφαρμόζει και βελτιώνει σε συνεχή βάση ένα σύστημα λειτουργίας, που είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και την Υ.Α. 1348/04.

Η παρούσα πολιτική της εταιρίας μας είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και αποτελεί δέσμευση για όλο το προσωπικό και τους συνεργάτες της εταιρίας μας. Η πολιτική αυτή αναθεωρείται κατά τις ανασκοπήσεις της διοίκησης έτσι ώστε να βελτιώνεται και να παραμένει σχετική και κατάλληλη.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Βασικοί στόχοι της ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. είναι:

 • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών.
 • Η διάθεση προϊόντων υψηλής τεχνολογίας από αναγνωρισμένους Κατασκευαστικούς Οίκους.
 • Η παροχή απόλυτα λειτουργικών και ολοκληρωμένων προτάσεων σε:
  • Διαγνωστικά και Ιατρικά κέντρα, Νοσοκομεία, Κλινικές.
  • Περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως αεροδρόμια και λιμάνια, Δημόσια κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.
 • Η δημιουργία και διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με συνεργάτες.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

Η ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει την επίσημη διανομή των ακόλουθων κατασκευαστικών οίκων

Ιατρικός Εξοπλισμός
Συστήματα Ασφαλείας / Αμυντικός Εξοπλισμός

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εταιρεία από τον Ιούνιο 2000 πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9002:1994, και από τον Ιούνιο 2003 είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει τα ακόλουθα Πρότυπα Ποιότητας:

Πιστοποίηση από τον κοινοποιημένο οργανισμόTuv-Nord

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ON LINE

Η διαχείριση όλων των εισερχόμενων κλήσεων πελατών γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού συστήματος προκειμένου να διευθετούνται τυχόν προβλήματα (μη συμμορφώσεις) στο λιγότερο δυνατό χρόνο.
Όλες οι διαδικασίες αποθηκεύονται, αρχειοθετούνται και πραγματοποιούνται μέσω ειδικών προκαθορισμένων διαδικασιών και σύμφωνα με τα Πρότυπα Ποιότητας που έχουν ορισθεί από την διεύθυνση της εταιρίας.

online1

online2