Διακολπική ρεζεκτοσκόπηση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό