Διπλή εστίαση - μια μοναδική οπτική τεχνολογία απεικόνισης που επιτρέπει λεπτομερή εξέταση του βλεννογόνου αλλαγές, με το πάτημα ενός κουμπιού