Εξάχνωση και εκτομή προστάτη υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό