Ευρύτερες δυνατότητες για θεραπευτικές παρεμβάσεις