Το ευκολότερο και γρήγορο ακτινολογικό 4D για B mode Color mode