ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

SMITHS DETECTION

HI-SCAN 7555aTiX

Διάσταση ελεγχόμενων αντικειμένων: 75cm πλάτος x 55cm ύψος                                                                                                      Αυτόματη ανίχνευση εκρηκτικών 4 γεννήτριες ακτινών X-Ray 2 απεικονίσεις των ελεγχόμενων αντικειμένων υπό διαφορετικές γωνίες Διαπερατότητα σε…